Aug 8, 2010

Bahawa marah itu daripada syaitan,
& syaitan itu dijadikan daripada api,
& sesungguhnya api itu dipadam dengan air,
oleh itu apabila seseorang daripada kamu marah maka hendaklah ia mengambil wuduk"
:::::copyright:::::tey-A

Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 kOnflikulaSi: